Ajalugu

Tänane Pärnu Lasteaed Päikesejänku avati 01.02.1969.a.

Sel ajal kandis lasteaed nimetust NJTK"Kommunaar" Pärnu filiaali Lastepäevakodu nr 9. Asutus oli 6 rühmaline: 1 vene ja 5 eesti õppekeelega.

 

Lasteaia nimi on muutunud kuni tänaseni 8 korda. Väikeste muudatustega nimes anti meid lõpuks reorganiseerimise käigus üle 01.01.1993.a.Pärnu Linnavalitsuse haldusalasse.

 

1993-1995 kandsime nime Pärnu linna lastepäevakodu nr 9 "Päikesejänku"

 

1995-1999 Pärnu Lastepäevakodu Päikesejänku

 

alates 1999 Pärnu Lasteaed Päikesejänku

 

Lasteaeda on juhtinud:

 

Maimu Maran 1969-1978

 

Urve Tamm 1978-1984

 

Sirje Vaikjärv 1984- 2019

 

Tänasel päeval on lasteaias 6 rühma ja õppetegevus toimub kõigis rühmades eesti keeles.

sõimerühm 1,6 -3.a. lastele.

pererühm 1,6 -7.a.lastele (õed-vennad koos)

4 aiarühma (õpetajad lähevad lastega 3.a. rühmaga  koolini välja ja siis võtavad jälle uued lapsed).

1993-1998 kuulus lastepäevakodu juurde perepäevahoiurühm (kasvataja kodus).

 

1994-1999 toimus järk-järguline üleminek Hea Alguse metoodikale.

 

Lasteaial on avar ja hästi haljastatud õueala. 2002 nimetati vabariigi presidendi poolt meie lasteaed konkursi "Kaunis kodu 2002" võitjaks.

 

2005 sügisel avati meie lasteaias Pärnu linna ja maakonna esimene kaasaegne liiklusõppeväljak.

 

2005 aprillis liitusime Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga.

 

2009 tunnustati lasteaeda diplomiga "Väärtuskasvatuse lasteaed 2009" (Haridus-ja Teadusministeeriumi riiklik programm" Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud konkursi "Väärtuskasvatus lasteaias:terviklikprogramm" osalemisel).

 

2010 sai lasteaed tunnustatud kui Pärnumaa koolitussõbralikum organisatsioon ja õppealajuhataja Maret Põlluste sai parima koolitaja tiitli.

 

2019 tunnustati lasteaeda rahvusvahelise ökomärgisega "roheline lipp" tubli keskkonnaharidusliku tegevuse eest.

 

Vanematekogu poolt ellu kutsutud tunnustus "Sa oled parim" ( rändkarikas)

 2010 veebruar: majahoidja Jaan Raul Rang

 2010 mai: õppealajuhataja Maret Põlluste 

 2010 november: Päikesejänku kollektiiv

 2012 jaanuar: Mürakarude rühm

 2012 detsember: liikumisõpetaja Aila Peetrisoo

2013 detsember: keskkonnakasvatuse töörühm

2014 mai: majahoidja Einar Põlluste

2015 jaanuar: Kodu kauniks töörühm

2015 mai - õppealajuhataja Maret Põlluste

2016 jaanuar - õpetaja Merit Kvatš

 

2011 sai lasteaed Pärnu Linna Hariduse Aastapreemia.

2015 omistas TÜ Eetikakeskus tiitli "Hea lasteaia arendaja"

2015 Maanteeameti liiklusohutuse auhind - Aasta koostööpartner 2015  nominent

 

LC Koidula Maailmaparandaja stipendiaadid: Aila Peetrisoo, Merike Künnapas, Merit Kvats

2019 Pärnu linna teenetemärk: Sirje Vaikjärv, Maret Põlluste