Hoolekogu/vanematekogu

Tuginedes Hea Alguse heale tavale valib iga rühm 3-liikmelise vanematekogu, kelle hulgast üks valitakse rühma esindama hoolekogus. Hoolekogusse kuulub veel lasteaia pedagoogilise nõukogu poolt valitud õpetaja ja linnavalitsuse poolt määratud esindaja. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Koosolekule kutsustakse rühmade vanematekogu liikmed, et tagada suuremat vanemate kaasatust. Lapsevanemal on vanematekogu kaudu võimalus kaasa rääkida lasteaia igapäevaste küsimuste lahendamises ja tulevikuplaanide kavandamises. Samuti on nad oodatud olema nõu ja jõuga abiks personali motiveerimisel ja toetamisel. Otsustamis- ja allkirjaõigus on ainult hoolekogu liikmetel.

 

Hoolekogu õigused ja kohustused on reguleeritud Koolieelse lasteasutuse seadusega § 24 https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006.

2019/2020 õppeaasta vanematekogu koosseis

Jrk Nimi Rühm Staatus
1.  MARIA LAANELA  Pesamunad - lapsevanem  vanematekogu liige
2.  TIIA MÖLLER  Pesamunad - lapsevanem  vanematekogu liige
3.  MONIKA ANDREJEV  Pesamunad - lapsevanem  hoolekogu esimees
4.  JANIKA LILLAKAS Pähklipurejad-lapsevanem  vanematekogu liige 
5.  TRIINU PAABO  Pähklipurejad-lapsevanem  vanematekogu liige 
6.  ANNIKA HAAVISTO VISNAPUU Pähklipurejad-lapsevanem   hoolekogu liige
7.  MERILYN HANSON  Mürakaru - lapsevanem   vanematekogu liige 
8.  LIIS KONNO  Mürakaru - lapsevanem  vanematekogu liige 
9.  BIRGOT LILLEMÄGI  Mürakaru  - lapsevanem   hoolekogu liige
10.  KADI MENGEL  Jänkujütsid - lapsevanem   vanematekogu liige
11.   HELINA KRUUSMAA  Jänkujütsid - lapsevanem   vanematekogu liige 
12.   KATRIN MEEMAA  Jänkujütsid - lapsevanem   hoolekogu liige 
13.   MERLIN BERGMANN  Nublud - lapsevanem   vanematekogu liige
14.   SVEN VASKA  Nublud - lapsevanem   vanematekogu liige 
15.   MIKK EELSOO  Nublud - lapsevanem  hoolekogu  liige
16.   KRISTIN AUS  Kiti-Käti - lapsevanem   hoolekogu  liige 
17.   LIILIA KERK  Kiti-Käti- lapsevanem    vanematekogu liige 
18. MERILIN HANSON Kiti-Käti - lapsevanem vanematekogu liige
19. KRISTEL EELSOO Jänkujütsid- lapsevanem vanematekogu liige
20.   ERIKA TALUMAA  pedagoogide esindaja   hoolekogu liige
21.   MARET PÕLLUSTE  õppealajuhataja, peretöö koordineerija   vanematekogu liige 
22.  MERLE LILLAK linnavalitsuse esindaja hoolekogu liige