Hoolekogu/vanematekogu

Tuginedes Hea Alguse heale tavale valib iga rühm 3-liikmelise vanematekogu, kelle hulgast üks valitakse rühma esindama hoolekogus. Hoolekogusse kuulub veel lasteaia pedagoogilise nõukogu poolt valitud õpetaja ja linnavalitsuse poolt määratud esindaja. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Koosolekule kutsustakse rühmade vanematekogu liikmed, et tagada suuremat vanemate kaasatust. Lapsevanemal on vanematekogu kaudu võimalus kaasa rääkida lasteaia igapäevaste küsimuste lahendamises ja tulevikuplaanide kavandamises. Samuti on nad oodatud olema nõu ja jõuga abiks personali motiveerimisel ja toetamisel. Otsustamis- ja allkirjaõigus on ainult hoolekogu liikmetel.

 

Hoolekogu õigused ja kohustused on reguleeritud Koolieelse lasteasutuse seadusega § 24 https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006.

2018/2019 õppeaasta vanematekogu koosseis

Jrk Nimi Rühm Staatus
1.  MARIA LAANELA  Pesamunad - lapsevanem  vanematekogu liige
2.  TIIA MÖLLER  Pesamunad - lapsevanem  vanematekogu liige
3.  MONIKA ANDREJEV  Pesamunad - lapsevanem  hoolekogu esimees
4.  JANIKA LILLAKAS Pähklipurejad-lapsevanem  vanematekogu liige 
5.  TRIINU PAABO  Pähklipurejad-lapsevanem  vanematekogu liige 
6.  KELLY NURK Pähklipurejad-lapsevanem   hoolekogu liige
7.  TAIMI GRAUBERG  Kiti-Kätid - lapsevanem   vanematekogu liige 
8.  ALICE ARVA  Kiti-Kätid - lapsevanem  vanematekogu liige 
9.  EGE- RY RÕÕMUSSAR  Kiti-Kätid - lapsevanem   hoolekogu liige
10.  KADI MENGEL  Jänkujütsid - lapsevanem   vanematekogu liige
11.   KRISTI VALK  Jänkujütsid - lapsevanem   vanematekogu liige 
12.   ENELIN HALOP  Jänkujütsid - lapsevanem   vanematekogu liige 
13.   MERLIN BERGMANN  Nublud - lapsevanem   vanematekogu liige
14.   SVEN VASKA  Nublud - lapsevanem   vanematekogu liige 
15.   MIKK EELSOO  Nublud - lapsevanem  hoolekogu  liige
16.   MERILYN HANSON  Mürakarud - lapsevanem   hoolekogu  liige 
17.   JANA DEIKO  Mürakarud - lapsevanem    vanematekogu liige 
18. LILIA KERK Mürakarud - lapsevanem vanematekogu liige
19. KRISTIN AUS Mürakarud - lapsevanem vanematekogu liige
20.   ERIKA TALUMAA  pedagoogide esindaja   hoolekogu liige
21.   MARET PÕLLUSTE  õppealajuhataja, peretöö koordineerija   vanematekogu liige 
22.   linnavalitsuse esindaja hoolekogu liige