Kiusamisest vaba lasteaed

KIUSAMISEST VABAKS …

on lastekaitseliidu projekt 3-8- aastastele lastele, mis keskendub kogu lasteaiarühmale tervikuna  (lapsed, rühmatöötajad, lapsevanemad jt lapsele olulised inimesed).

EESMÄRK: lasteaias on loodud üksteist arvestavad suhted, mis  peaksid kanduma koolikeskkonda.

PROJEKTI PÕHIVÄÄRTUSED:
•    Sallivus: näha ja aktsepteerida lasterühmas erinevusi ja mitmekesisust.
•    Austus: suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõikidesse lastesse, olla kõigi hea kaaslane; mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.
•    Hoolivus: näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste, nii endast nooremate kui omavanuste vastu.
•    Julgus: jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; olla julge, et  olla valmis tegutsema ebaõigluse vastu.


PROJEKTI SÜMBOL: Sõber Karu
ÕPPEMATERJAL: KOHVER, mis sisaldab vahendeid lastele ja õpetajale - väikesed karud kõikidele lastele, suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaažiraamat, plakat ja kleepsud ning voldikud lapsevanematele.