Tervisedendus

Aastast 2005 kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

Tervisedendus…

…on laste tervise väärtustamine ja positiivse tervise suurendamine;

…toimub siis, kui on planeeritud ja teadlik sekkumine, mille kaudu saab parandada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist ning ennetada haigestumist;

…on süstemaatiline terviseõpetuse osa, mille läbiviijaks on rühmaõpetaja.

 

Tervist edendava lasteaia lõppeesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist ja sotsiaalset arengut ning mõjutada positiivselt täiskasvanu tervisekäitumist.

 Tervistedendavasse tegevusse on kaasatud lapsed, lapsevanemad ja personal

Tervisemeeskond 2019/2020 õppeaastal: Kaili Kask (juht), Aila Peetrisoo, Alli Helmja, Merit Kvats, Maret Põlluste, Maria Laanela, Merike künnapas

Tervist ja emotsionaalset arengut toetavad huviringid:

 

Tennis  E: 10:45 ja 11:30 Kesklinna Tennisekool, treener Triinu Vaik-Viherpuu
Judo  N 11:45  Spordiklubi Kempo, treener Kristjan Hendrikson
Jalgpall K: 11.15; 11.50 Jalgpalliklubi Pisikesed Pallurid, treener Artur Ojala
Muusikaring T 15:05  Muusikaõpetaja Heli Kvell
Shindo (personalile) E 13:15  Anne Karula

 

Tervisealaseid kodulehti:

www.tai.ee

www.terviseinfo.ee

www.toitumine.ee