Tugiteenused

Tugiteenused

Meie lasteaia tugimeeskond:

  • Logopeed Merike Künnapas (0,5 ametikohta)

 telefon: 4430955;   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar

telefon: 58189451; e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gädy Rohelsaar nõustab lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid. Tema poole võite pöörduda kui:

  • teile teeb muret teie lapse käitumine;
  • kui teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest;
  • kui teie laps ei oska konflikte lahenda

    Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiate rohkem infot asutuse kodulehelt. Teenused on tasuta.

      Aadress: Metsa 1,80010 Pärnu; tel: 58860710

 

  • Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele - vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppmise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

 

Innove Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenused

Innove Rajaleidja keskuste kontaktid

 

Lisaks võite lugeda: